HPKV Den Ham
De kleindierenvereniging van Twenterand

Lid worden

Heeft u interesse om lid te worden van HPKV Den Ham? Lees dan onderstaande reglement door en neem aansluitend contact op met onze secretaris.

  1. Het verenigingsjaar loop van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
  2. De actuele contributie is bekend bij de secretaris. Wenst men het lidmaatschap te beëindigen, dan dient men dit drie maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk op te zeggen bij de secretaris per e-mail op secretaris@hpkvdenham.nl
  3. Ieder lid van HPKV Den Ham ontvangt een kleindiermagazine (1 per adres) betaald uit de kas van HPKV Den Ham zolang de kas dit toelaat.
  4. Het inschrijven voor een tentoonstelling gebeurt collectief via de secretaris, middels het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier, omreden dat ook her vervoer collectief wordt geregeld. Schrijft u zelf in, dan dient u ook zelf het transport te regelen. Welke tentoonstellingen hiervoor in aanmerking komen, wordt op de ledenvergadering bekend gemaakt. Bij het collectief transport wordt vooraf gecommuniceerd op welke avond en tijdstip de dieren aanwezig dienen te zijn bij H. Heuver, Zomerweg 12. Hier moet men de dieren ook weer afhalen. Diegene die gebruik maakt van het collectief transport dient ook beschikbaar te zijn om te helpen bij het brengen en halen. Vervoer is gratis zolang de kas dit toelaat.
  5. Er is een konijnen- en pluimveestandaard van de vereniging. Deze ligt voor ieder lid ter inzage bij de secretaris.
  6. Mocht u lid willen worden van de vereniging, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze secretaris Henk Meijerink via secretaris@hpkvdenham.nl