HPKV Den Ham
De kleindierenvereniging van Twenterand

Geschiedenis

Geschreven door: R. Jaspers († 2012), oud-erelid en oud-bestuurslid HPKV Den Ham

De vereniging is opgericht op 20 september 1941. Vanaf dat moment was de vereniging een feit. HPKV staat voor Hammer Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging. Tegenwoordig zet men er ook Den Ham achter aangezien er meer verenigingen zijn die HPKV heten.

Veel is er niet bekend van de geschiedenis van HPKV. Vroeger werden er weinig tot geen notulen gemaakt tijdens vergaderingen en daarnaast werd er haast niets van bewaard. De vereniging is in 1941 opgericht door de heren J.C. Kaptein, W. Dekker en H. Steen.

De eerste tentoonstelling werd gehouden in de schuur van H. Lohuis aan de Molenstraat in Den Ham. De daaraan voorafgaande bestuurs- en ledenvergaderingen werden altijd gehouden in café de Meeuwe. Dat café bestaat nu niet meer. Het pand staat er overigens nog steeds. Andere bedrijven hebben erin gezeten. Het mortuarium van Den Ham zit er nu in. Een aantal jaren later werden in de grote zaal bij dit café ook de tentoonstellingen gehouden.

Ongeveer 15 jaar later heeft HPKV alles vanuit het Hervormd Centrum de Rank gedaan. Daar werden vergaderingen en tentoonstellingen georganiseerd. Vanaf die tijd werd er steeds meer en beter bijgehouden in de notulenboeken.

Tegenwoordig showt HPKV haar dieren jaarlijks in het clubgebouw van de Den Ham FC Twente Madness aan de Kerkallee 3 te Den Ham.  Tevens worden daar de ledenvergaderingen georganiseerd. De bestuursvergaderingen worden bij de secretaris thuis gehouden.