HPKV Den Ham

Dé kleindiervereniging van Twenterand!

Regelement verenigingscompetitie

Elk jaar houdt HPKV Den Ham een onderlinge verenigingscompetitie. Om het iedereen duidelijk te houden hoe deze competitie werkt, worden de regels hieronder uitgelegd.

Allereerst is het de bedoeling dat de deelnemer 2 shows aangeeft waarbij hij/zij mee wil doen met de verenigingscompetitie. Dit kan ten alle tijde worden aangegeven, indien dit altijd voor de desbetreffende show is. 

Van de dieren die vervolgens op de aangegeven show worden ingezonden, worden alle behaalde predicaten bij elkaar opgeteld. Dit gaat door middel van de onderstaande puntentelling:

  • Uitmuntend = 5 punten
  • Fraai = 4 punten
  • Zeer Goed = 3 punten
  • Goed = 2 punten
  • Voldoende = 1 punt
  • Matig / Onvoldoende / Diskwalificatie = 0 punten

Om het geheel duidelijker te maken volgt hier een voorbeeld:

Stel dat aangegeven is mee te willen doen met de verenigingscompetitie tijdens de Vechtdalshow. Dan wordt dit door de secretaris, waar dit dient te worden doorgegeven, genoteerd. In dit voorbeeld wordt met 5 dieren ingeschreven. Met deze dieren wordt behaald: 2x F, 1x ZG, 1x G en 1x O. De puntentelling wordt dan als volgt: 4+4+3+2+0=13 punten. Dit puntenaantal is behaald met 5 dieren dus het gemiddeld wordt dan: 13 / 5 = 2,6. Zoals hierboven omschreven staat, dient met 2 shows te worden gedaan. Let op: de secretaris noteert bij welke show wordt meegedaan en welke punten worden behaald. 

De verenigingscompetitie kent 2 klasses, namelijk hoenders en konijnen. De winnaar van iedere klasse krijgt 30 euro.

Wanneer maar 1 show is aangegeven voor deelname aan de verenigingscompetitie, wordt men gediskwalificeerd. Het uiteindelijke gemiddelde voor de verenigingscompetitie moet dus ten alle tijde bepaald zijn door 2 shows.

Vergeet dus niet tijdig aan te geven, met welke show men wenst om mee te doen aan de verenigingscompetitie. Het doorgeven dient te gebeuren bij de secretaris H.Heuver.