HPKV Den Ham

Dé kleindiervereniging van Twenterand!

Lid worden

Wanneer u in Den Ham woont, kunt u altijd lid worden bij HPKV Den Ham. Voordat u contact opneemt raden wij u aan om onderstaande kerngegevens even door te lezen.

  1. Het verenigingsjaar loopt  van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
  2. De contributie bedraagt momenteel € 20,00 voor senior- en € 10,00 voor juniorleden. Wenst men zijn of haar lidmaatschap te beëindigen, dan dient men dit drie maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk op te zeggen bij de secretaris.
  3. Ieder lid van HPKV Den Ham ontvangt een kleindierenmagazine betaald uit de kas van HPKV Den Ham zolang deze dit toelaat.
  4. Het inschrijven voor de tentoonstellingen gebeurt meestal collectief via de secretaris, omreden dat ook meestal het vervoer collectief wordt geregeld. Wanneer men van het vervoer gebruik maakt, dient men er voor te zorgen dat de dieren 's avonds om 18:45 aanwezig zijn bij H.Heuver, zomerweg 12 te Den Ham. Hier moet men de dieren na afloop van de tentoonstelling ook weer afhalen. Het vervoer is gratis zolang de kas dit toelaat.
  5. Er is een konijnen- en pluimveestandaard van de vereniging. Deze ligt voor ieder lid ter inzage bij H.Heuver (konijnen) en bij J.F. Miskotte (hoenders).
  6. Mocht u lid willen worden dan kunt u contact opnemen met Arjan Schutte

 


secretaris@hpkvdenham.nl